Dự án đang gây quỹ

Giúp đỡ bé Bon Dơng Ou Ya Thảo nhận được sự điều trị sẹo bỏng do tai nạn

1.4%
1.069.124đ
với mục tiêu 78.000.000đ

Chung tay giúp bé Trâm chữa trị dứt điểm bệnh dị dạng tĩnh mạch

1.6%
2.368.449đ
với mục tiêu 150.000.000đ

Chung tay hỗ trợ bé Hậu phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch trước khi quá muộn

1.8%
2.193.611đ
với mục tiêu 120.000.000đ

Tổ chức gây quỹ

Dự án 7
Người ủng hộ 182
Dự án 3
Người ủng hộ 157