...
Bùi Jerry

Đang gây quỹ

Khám phá các dự án dành riêng cho bạn và những đề xuất đúng sở thích của bạn.

Ủng hộ cho GiveNow.vn

1.0%
111.111đ
với mục tiêu 11.111.111đ

Gây Quỹ cho Vườn Xả

7.9%
1.500.000đ
với mục tiêu 19.101.984đ

Kết thúc gây quỹ

Khám phá các dự án dành riêng cho bạn và những đề xuất đúng sở thích của bạn.

Đã ủng hộ

Khám phá các dự án dành riêng cho bạn và những đề xuất đúng sở thích của bạn.

Ủng hộ cho GiveNow.vn

7.0%
21.000.000đ
với mục tiêu 300.000.000đ
Scroll to top