...

“GiveNow.vn là nền tảng gây quỹ cộng đồng trực tuyến tiện lợi, tin cậy và minh bạch. Được phát triển bởi Doanh nghiệp xã hội GiveNow cùng các đối tác ViettelPay, VNPAY, FPT Smart Cloud, Comartek,... Givenow được tin dùng bởi Quỹ Bảo trợ trẻ em VN, Operation Smile, Pan Nature, GreenViet, Mạng lưới ung thư vú Việt Nam,...”
Dự án 1
Sứ giả 3
Số người ủng hộ 16
Số tiền ủng hộ 22.500.000đ

Sứ giả gây quỹ

Bạn có thể trở thành sứ giả gây quỹ cho các dự án bằng cách tạo trang gây quỹ với mục tiêu của riêng mình.

Đang gây quỹ

Chưa có dự án nào đang gây qũy.

Kết thúc gây quỹ

Ủng hộ cho GiveNow.vn

7.5%
22.500.000đ
với mục tiêu 300.000.000đ
Scroll to top