• Nền tảng gây quỹ cộng đồng trực tuyến

  Kết nối gây quỹ và ủng hộ trực tuyến
  tiện lợi, tin cậy và minh bạch
 • Nền tảng gây quỹ cộng đồng trực tuyến

  Tiền ủng hộ được chuyển trực tiếp
  đến các tổ chức gây quỹ
 • Nền tảng gây quỹ cộng đồng trực tuyến

  Dự án gây quỹ bởi các tổ chức
  đã được cấp phép
 • Nền tảng gây quỹ cộng đồng trực tuyến

  Kết nối gây quỹ và
  ủng hộ trực tuyến
  tiện lợi, tin cậy và
  minh bạch
 • Nền tảng gây quỹ cộng đồng trực tuyến

  Tiền ủng hộ được
  chuyển trực tiếp đến
  các tổ chức gây quỹ
 • Nền tảng gây quỹ cộng đồng trực tuyến

  Dự án gây quỹ bởi
  các tổ chức đã
  được cấp phép

Dự án đang gây quỹ

Hãy lựa chọn dự án trong lĩnh vực
mà bạn quan tâm nhất
Logo GiveNow

GiveNow là gì?

GiveNow là nền tảng gây quỹ cộng đồng trực tuyến tiện lợi, tin cậy và minh bạch.

GiveNow được tin dùng bởi các tổ chức cộng đồng uy tín như: Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam, Operation Smile, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Pan Nature, Mạng Lưới Ung Thư Vú Việt Nam, Trung tâm hợp tác phát triển Tây Bắc và nhiều tổ chức khác.

GiveNow được hỗ trợ công nghệ bởi FPT Smart Cloud, Comartek, Viettel Pay và VNPay, đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định, phương thức thanh toán đa dạng và an toàn.

Logo GiveNow

Tin tức

GiveNow.vn tập huấn nghiệp vụ hoạt động cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam
GiveNow.vn tập huấn nghiệp vụ hoạt động cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam

Lớp tập huấn nghiệp vụ hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em được đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 14/7/2022, với sự tham gia của hơn 140 đại biểu từ gần 50 tỉnh thành trên toàn quốc. Nhằm nâng cao, bổ sung, cập nhật những kiến thức mới mà tình hình

GiveNow.vn: Nền tảng gây quỹ minh bạch cho các dự án thiện nguyện
GiveNow.vn: Nền tảng gây quỹ minh bạch cho các dự án thiện nguyện

GiveNow.vn được kết nối với các nền tảng thanh toán lớn như như Viettel Pay, VNPay và người dùng sẽ dễ dàng theo dõi, cập nhật danh sách, số tiền ủng hộ cho dự án thiện nguyện một cách minh bạch.

Chuck Feeney, vị tỷ phú có tấm lòng Bồ Tát với phương châm ‘Cho đi tất cả’ và biệt danh ‘James Bonds từ thiện’
Chuck Feeney, vị tỷ phú có tấm lòng Bồ Tát với phương châm ‘Cho đi tất cả’ và biệt danh ‘James Bonds từ thiện’

Trong lĩnh vực làm từ thiện, ông là người tiên phong thực hiện ý tưởng Giving While Living (Cho đi Khi Còn sống), tức là làm từ thiện ngay khi còn sống, chứ không đợi sau khi qua đời mới hiến tài sản cho các quỹ từ thiện.

GiveNow.vn tập huấn nghiệp vụ hoạt động cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam
GiveNow.vn tập huấn nghiệp vụ hoạt động cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam

Lớp tập huấn nghiệp vụ hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em được đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 14/7/2022, với sự tham gia của hơn 140 đại biểu từ gần 50 tỉnh thành trên toàn quốc. Nhằm nâng cao, bổ sung, cập nhật những kiến thức mới mà tình hình

GiveNow.vn: Nền tảng gây quỹ minh bạch cho các dự án thiện nguyện
GiveNow.vn: Nền tảng gây quỹ minh bạch cho các dự án thiện nguyện

GiveNow.vn được kết nối với các nền tảng thanh toán lớn như như Viettel Pay, VNPay và người dùng sẽ dễ dàng theo dõi, cập nhật danh sách, số tiền ủng hộ cho dự án thiện nguyện một cách minh bạch.

Chuck Feeney, vị tỷ phú có tấm lòng Bồ Tát với phương châm ‘Cho đi tất cả’ và biệt danh ‘James Bonds từ thiện’
Chuck Feeney, vị tỷ phú có tấm lòng Bồ Tát với phương châm ‘Cho đi tất cả’ và biệt danh ‘James Bonds từ thiện’

Trong lĩnh vực làm từ thiện, ông là người tiên phong thực hiện ý tưởng Giving While Living (Cho đi Khi Còn sống), tức là làm từ thiện ngay khi còn sống, chứ không đợi sau khi qua đời mới hiến tài sản cho các quỹ từ thiện.

GiveNow.vn tập huấn nghiệp vụ hoạt động cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam
GiveNow.vn tập huấn nghiệp vụ hoạt động cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam

Lớp tập huấn nghiệp vụ hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em được đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 14/7/2022, với sự tham gia của hơn 140 đại biểu từ gần 50 tỉnh thành trên toàn quốc. Nhằm nâng cao, bổ sung, cập nhật những kiến thức mới mà tình hình

GiveNow.vn: Nền tảng gây quỹ minh bạch cho các dự án thiện nguyện
GiveNow.vn: Nền tảng gây quỹ minh bạch cho các dự án thiện nguyện

GiveNow.vn được kết nối với các nền tảng thanh toán lớn như như Viettel Pay, VNPay và người dùng sẽ dễ dàng theo dõi, cập nhật danh sách, số tiền ủng hộ cho dự án thiện nguyện một cách minh bạch.

Chuck Feeney, vị tỷ phú có tấm lòng Bồ Tát với phương châm ‘Cho đi tất cả’ và biệt danh ‘James Bonds từ thiện’
Chuck Feeney, vị tỷ phú có tấm lòng Bồ Tát với phương châm ‘Cho đi tất cả’ và biệt danh ‘James Bonds từ thiện’

Trong lĩnh vực làm từ thiện, ông là người tiên phong thực hiện ý tưởng Giving While Living (Cho đi Khi Còn sống), tức là làm từ thiện ngay khi còn sống, chứ không đợi sau khi qua đời mới hiến tài sản cho các quỹ từ thiện.

Các tổ chức gây quỹ

Đối tác của chúng tôi

 • Truyền hình tương tác
  gây quỹ sắp ra mắt
Scroll to top