...

“Vườn Xả là một dự án phi lợi nhuận được vận hành bởi Doanh nghiệp xã hội Vườn Xả, nhằm tạo nên một nơi chốn cho người lưu trú kết nối với chính mình, với người khác và với thiên nhiên. Thực hành lắng nghe không phán xét, tinh thần thấu cảm và lòng trắc ẩn, người đến Vườn cùng tạo ra một không gian để an trú và chữa lành qua việc làm vườn, đóng đồ gỗ, nấu ăn, yoga, thiền, trò chuyện, thảo luận sách và sáng tạo nghệ thuật. Tại đây, mọi người tự xây dựng sự vững chãi, yêu thương bản thân, khả năng tha thứ cho người khác và cho bản thân. Không gian Vườn Xả giúp mọi người được an ủi, tiếp sức lực tinh thần và làm mới cho cuộc sống. Từ khi mở cửa vào tháng 4/2022 tới cuối 2022, Vườn Xả đã tổ chức 9 khóa học, đem lại niềm tin, hy vọng và sự bình an cho gần 200 người lưu trú. ”
Dự án 1
Sứ giả 16
Số người ủng hộ 148
Số tiền ủng hộ 73.131.748đ

Sứ giả gây quỹ

Bạn có thể trở thành sứ giả gây quỹ cho các dự án bằng cách tạo trang gây quỹ với mục tiêu của riêng mình.

Đang gây quỹ

Chưa có dự án nào đang gây qũy.

Kết thúc gây quỹ

Gây Quỹ cho Vườn Xả

36.6%
73.131.700đ
với mục tiêu 200.000.000đ
Scroll to top