...

“Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên, Hội đồng Đội huyện Nghi Lộc là chủ thể hợp pháp thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thực hiện vai trò xung kích trong công tác chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của người có công, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người khuyết tật, tham gia thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo ở địa phương; thực hiện hoạt động trợ giúp xã hội cho các đối tượng đặc biệt khó khăn; tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; là lực lượng tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả của bão lũ, thiên tai, hỏa hoạn... ”
Dự án 2
Sứ giả 0
Số người ủng hộ 121
Số tiền ủng hộ 42.420.000đ

Scroll to top