...
Phạm Bích Phương

Đang gây quỹ

Khám phá các dự án dành riêng cho bạn và những đề xuất đúng sở thích của bạn.

Gây Quỹ cho Vườn Xả

59.0%
5.900.000đ
với mục tiêu 10.000.000đ

Kết thúc gây quỹ

Khám phá các dự án dành riêng cho bạn và những đề xuất đúng sở thích của bạn.

Đã ủng hộ

Khám phá các dự án dành riêng cho bạn và những đề xuất đúng sở thích của bạn.

Gây Quỹ cho Vườn Xả

24.4%
48.792.934đ
với mục tiêu 200.000.000đ
Scroll to top