...
Nguyen Lan

Đang gây quỹ

Khám phá các dự án dành riêng cho bạn và những đề xuất đúng sở thích của bạn.

Gây Quỹ cho Vườn Xả

34.0%
7.671.000đ
với mục tiêu 22.555.000đ

Kết thúc gây quỹ

Khám phá các dự án dành riêng cho bạn và những đề xuất đúng sở thích của bạn.

Đã ủng hộ

Hiện tại bạn chưa ủng hộ cho dự án nào. Hãy khám phá các dự án của chúng tôi và tìm một dự án phù hợp để thực hiện điều đó nhé.
Scroll to top