...

“Nhà Của Vui là một doanh nghiệp xã hội có tư cách pháp nhân được tạo thành với mục đích trở thành một người bạn đồng hành, một bến đỗ của bất kỳ ai đang rơi vào hoàn cảnh yếu thế thông qua các dự án nâng cao năng lực, cải thiện chất lượng sống và phân bổ nguồn lực của xã hội đến tận tay những người yếu thế để họ tự tin hòa nhập, đóng góp cho xã hội một cách công bằng. ”
Dự án 1
Sứ giả 2
Số người ủng hộ 5
Số tiền ủng hộ 520.000đ

Sứ giả gây quỹ

Bạn có thể trở thành sứ giả gây quỹ cho các dự án bằng cách tạo trang gây quỹ với mục tiêu của riêng mình.

Scroll to top