...

“Hands-On là nền tảng giáo dục giúp nâng cao năng lực sáng tạo, tự chủ và kết nối của thế hệ trẻ Việt Nam thông qua phương thức THỰC LÀM, THỰC TRẢI NGHIỆM. ”
Dự án 2
Sứ giả 0
Số người ủng hộ 17
Số tiền ủng hộ 850.000đ

Scroll to top