...

“Hands-On là nền tảng giáo dục giúp nâng cao năng lực sáng tạo, tự chủ và kết nối của thế hệ trẻ Việt Nam thông qua phương thức “thực làm”, “thực trải nghiệm”.Chúng tôi vận hành song song 2 dự án giáo dục, gọi tắt là TAY CỘNG TAY, gồm: Quỹ học bổng Hands-On, tập trung vào Học sinh THCS & THPT tại các vùng nông thôn nhằm hỗ trợ tài chính - kiến thức - kỹ năng, giúp nâng cao năng lực tự chủ và tiếp cận nguồn tri thức cấp tiến. Xưởng Sáng Tạo Hands-On, tập trung vào Học sinh/Doanh nghiệp khu vực thành thị với các hoạt động workshop có thu phí, trên phương thức thực làm trên nền tảng văn hóa truyền thống nhằm nâng cao năng lực sáng tạo, tự chủ và lòng chia sẻ.”
Dự án 1
Sứ giả 0
Số người ủng hộ 7
Số tiền ủng hộ 770.000đ

Scroll to top