...

“PanNature là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động với sứ mệnh bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường. Chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ là một xã hội bền vững và thân thiện với môi trường, tất cả mọi người có cuộc sống phồn vinh và hài hòa với thiên nhiên, những nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ được sử dụng hợp lý, đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước cho hôm nay và mai sau. ”
Dự án 1
Sứ giả 1
Số người ủng hộ 44
Số tiền ủng hộ 11.978.025đ

Sứ giả gây quỹ

Bạn có thể trở thành sứ giả gây quỹ cho các dự án bằng cách tạo trang gây quỹ với mục tiêu của riêng mình.

avatar
Ngô Anh Tuấn

1.205.000đ

Đang gây quỹ

Chưa có dự án nào đang gây qũy.

Kết thúc gây quỹ

Scroll to top