Tác giả: Nguyen Quan

Blockchain giải bài toán minh bạch hoá công tác từ thiện

Hàng loạt vụ bê bối trong công tác từ thiện thời gian gần đây đã đặt ra vấn đề về xây dựng tính minh bạch trong quản lý quỹ của các tổ chức từ thiện. Và theo các chuyên gia, công nghệ blockchain sẽ là giải pháp giúp giải bài toán công khai – minh bạch trong việc quản lý tài chính của quỹ từ thiện.

Chuck Feeney, vị tỷ phú có tấm lòng Bồ Tát với phương châm ‘Cho đi tất cả’ và biệt danh ‘James Bonds từ thiện’

Trong lĩnh vực làm từ thiện, ông là người tiên phong thực hiện ý tưởng Giving While Living (Cho đi Khi Còn sống), tức là làm từ thiện ngay khi còn sống, chứ không đợi sau khi qua đời mới hiến tài sản cho các quỹ từ thiện.

10 bước cơ bản lên ý tưởng cho một sự kiện từ thiện

Dưới đây là 10 bước cơ bản để lập kế hoạch tổ chức một sự kiện từ thiện hoặc hoạt động gây quỹ tốt nhất, vượt mục tiêu và thu được nhiều lợi nhuận nhất cho các tổ chức từ thiện hay các bên có mong muốn tổ chức một sự kiện gây quỹ.

Scroll to top