Tháng: Tháng Ba 2022

GiveNow.vn: Nền tảng gây quỹ minh bạch cho các dự án thiện nguyện

GiveNow.vn được kết nối với các nền tảng thanh toán lớn như như Viettel Pay, VNPay và người dùng sẽ dễ dàng theo dõi, cập nhật danh sách, số tiền ủng hộ cho dự án thiện nguyện một cách minh bạch.

Chuck Feeney, vị tỷ phú có tấm lòng Bồ Tát với phương châm ‘Cho đi tất cả’ và biệt danh ‘James Bonds từ thiện’

Trong lĩnh vực làm từ thiện, ông là người tiên phong thực hiện ý tưởng Giving While Living (Cho đi Khi Còn sống), tức là làm từ thiện ngay khi còn sống, chứ không đợi sau khi qua đời mới hiến tài sản cho các quỹ từ thiện.

10 bước cơ bản lên ý tưởng cho một sự kiện từ thiện

Dưới đây là 10 bước cơ bản để lập kế hoạch tổ chức một sự kiện từ thiện hoặc hoạt động gây quỹ tốt nhất, vượt mục tiêu và thu được nhiều lợi nhuận nhất cho các tổ chức từ thiện hay các bên có mong muốn tổ chức một sự kiện gây quỹ.

Scroll to top