...
Trịnh Lan Hương

Đang gây quỹ

Hiện tại bạn chưa gây quỹ cho dự án nào. Hãy khám phá các dự án của chúng tôi và tìm một dự án phù hợp để thực hiện điều đó nhé.

Kết thúc gây quỹ

Gây Quỹ cho Vườn Xả

101.0%
18.183.928đ
với mục tiêu 18.000.000đ

Đã ủng hộ

Hiện tại bạn chưa ủng hộ cho dự án nào. Hãy khám phá các dự án của chúng tôi và tìm một dự án phù hợp để thực hiện điều đó nhé.
Scroll to top