...

“Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội. 7 nguyên tắc hoạt động: Nhân đạo; Vô tư; Trung lập; Độc lập; Tự nguyện; Thống nhất; Toàn cầu”
Dự án 1
Sứ giả 12
Số người ủng hộ 290
Số tiền ủng hộ 118.356.050đ

Sứ giả gây quỹ

Bạn có thể trở thành sứ giả gây quỹ cho các dự án bằng cách tạo trang gây quỹ với mục tiêu của riêng mình.

Đang gây quỹ

Chưa có dự án nào đang gây qũy.

Kết thúc gây quỹ

Scroll to top