Cùng Ngô Anh Tuấn ủng hộ cho dự án “Cải tiến bếp củi – Góp sức giữ rừng”

5 người ủng hộ
1.205.000đ Ủng hộ với mục tiêu 1.000.000đ
120.5%
icon
Kết thúc thời gian gây qũy
Danh sách người ủng hộ (5)
Người ủng hộSố tiềnThời gian
Nhà hảo tâm ẩn danh1.000.000đ22:30:08 - 23/07/2022
Nguyễn Thị Thuỷ100.000đ17:31:35 - 21/07/2022
Nhà hảo tâm ẩn danh5.000đ18:00:35 - 16/07/2022
Phạm Long50.000đ19:08:40 - 13/07/2022
Ngô Huy Cận50.000đ21:17:38 - 05/07/2022