...

“Quỹ Trò nghèo Vùng cao là quỹ xã hội từ thiện có tiền thân là Chương trình Cơm Có Thịt. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm mục đích tham gia hỗ trợ học sinh nghèo vùng cao Việt Nam có bữa ăn tại lớp nhiều dinh dưỡng hơn, có quần áo ấm, ủng, đồ dùng học tập, sách truyện, thuốc chữa bệnh, ký túc xá, phòng học... và những trợ giúp cần thiết khác.”
Dự án 1
Sứ giả 0
Số người ủng hộ 1907
Số tiền ủng hộ 91.345.000đ

Đang gây quỹ

Chưa có dự án nào đang gây qũy.

Kết thúc gây quỹ

Scroll to top