...

“Quỹ Học bổng Huỳnh Tấn Phát là một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích hỗ trợ sinh viên thuộc chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch tài năng, giàu nghị lực thông qua các chương trình như: Hỗ trợ tài chính bằng Học bổng, tổ chức các lớp học chuyên ngành, các lớp kỹ năng cùng với những hoạt động phát triển cộng đồng để từ đó góp phần tạo nên một thế hệ Kiến Trúc sư vững chắc.”
Dự án 1
Sứ giả 0
Số người ủng hộ 19
Số tiền ủng hộ 6.060.000đ

Đang gây quỹ

Chưa có dự án nào đang gây qũy.

Kết thúc gây quỹ

Scroll to top