...

“Quỹ từ thiện Hoa chia sẻ là quỹ xã hội – từ thiện được thành lập tự nguyện, không vì lợi nhuận, trên nguyên tắc tự tạo vốn. Quỹ hoạt động nhằm mục đích xã hội – từ thiện, ưu tiên giúp đỡ các gia đình khó khăn, có công với cách mạng và hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học và các mục đích phát triển cộng đồng phù hợp quy định của pháp luật.”
Dự án 2
Sứ giả 1
Số người ủng hộ 14
Số tiền ủng hộ 2.216.000đ

Sứ giả gây quỹ

Bạn có thể trở thành sứ giả gây quỹ cho các dự án bằng cách tạo trang gây quỹ với mục tiêu của riêng mình.

Scroll to top