...

“Nhịp cầu trí thức là dự án học bổng từ thiện thành lập bởi Hoa hậu Ngô Phương Lan và Nhà Thiết kế La Phạm và được hợp tác cùng Hội khuyến học huyện Đại Lộc. Dự án nhằm tạo điều kiện cho trẻ em nghèo ở Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam được đến trường qua đóng góp trực tiếp và thiết thực với mục tiêu hỗ trợ trong toàn bộ thời gian học sinh còn ngồi ghế nhà trường. Từ năm 2011 tới nay, dự án đã hỗ trợ được gần 500 em học sinh vượt khó và đạt được những kết quả học tập đáng nể như: nhận được học bổng toàn phần nha khoa 7 năm tại Nga, học bổng toàn phần sang Nhật 1 năm…”
Dự án 1
Sứ giả 2
Số người ủng hộ 11
Số tiền ủng hộ 2.200.000đ

Sứ giả gây quỹ

Bạn có thể trở thành sứ giả gây quỹ cho các dự án bằng cách tạo trang gây quỹ với mục tiêu của riêng mình.

Đang gây quỹ

Chưa có dự án nào đang gây qũy.

Kết thúc gây quỹ

Học bổng Nhịp cầu Trí Thức

14.7%
2.200.000đ
với mục tiêu 15.000.000đ
Scroll to top