...

“Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng được thành lập từ ngày 20/11/2001, hoạt động trên cơ sở khích lệ và nuôi dưỡng lòng yêu thương, sự tử tế và tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện để các bên liên quan có nguyện vọng đóng góp cho xã hội được tham gia một cách tự nguyện, dễ dàng và thuận lợi nhất.”
Dự án 1
Sứ giả 25
Số người ủng hộ 159
Số tiền ủng hộ 118.062.000đ

Dự án đang gây quỹ

Dự án kết thúc gây quỹ

Chưa có dự án nào đã kết thúc gây qũy.
Scroll to top