...

“Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng được thành lập từ ngày 20/11/2001, hoạt động trên cơ sở khích lệ và nuôi dưỡng lòng yêu thương, sự tử tế và tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện để các bên liên quan có nguyện vọng đóng góp cho xã hội được tham gia một cách tự nguyện, dễ dàng và thuận lợi nhất.”
Dự án 1
Sứ giả 25
Số người ủng hộ 217
Số tiền ủng hộ 144.000.000đ

Sứ giả gây quỹ

Bạn có thể trở thành sứ giả gây quỹ cho các dự án bằng cách tạo trang gây quỹ với mục tiêu của riêng mình.

Scroll to top