Cùng Khổng Thị Bích Ngọc ủng hộ cho dự án “Viết tiếp ước mơ cho 100 Em nuôi chung tay vì cộng đồng”

6 người ủng hộ
3.100.000đ Ủng hộ với mục tiêu 12.000.000đ
25.8%
Số tiền tối thiểu là đ Số tiền tối đa là đ
Danh sách người ủng hộ (6)
Người ủng hộSố tiềnThời gian
Thanhmy Hoang1.000.000đ15:30:19 - 26/10/2022
Nguyễn Phương Chiêu200.000đ20:19:14 - 30/09/2022
Vũ Huy Hà300.000đ11:20:05 - 29/09/2022
Hà Jes100.000đ22:46:17 - 25/09/2022
Mai Hương500.000đ19:54:11 - 24/09/2022
Uyen Vo1.000.000đ10:40:51 - 24/09/2022