...

“GiveNow.vn là một nền tảng kết nối gây quỹ cộng đồng trực tuyến tiện lợi, tin cậy và minh bạch, được vận hành bởi Doanh nghiệp xã hội GiveNow. GiveNow.vn được tin dùng bởi các tổ chức cộng đồng uy tín như: Quỹ bảo trợ trẻ em Việt nam; Quỹ Vì tầm vóc Việt; Quỹ từ thiện Nâng bước tuổi thơ; Quỹ xã hội Phan Anh; Quỹ từ thiện Bông Sen; Quỹ từ thiện Hoa chia sẻ; Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát; Mạng lưới ung thư vú Việt Nam,... GiveNow hoạt động không vì lợi nhuận và được hỗ trợ công nghệ bởi Comartek, FPT Smart Cloud và hỗ trợ pháp chế bởi Bud & Prairie.”
Dự án 1
Sứ giả 3
Số người ủng hộ 16
Số tiền ủng hộ 22.500.000đ

Sứ giả gây quỹ

Bạn có thể trở thành sứ giả gây quỹ cho các dự án bằng cách tạo trang gây quỹ với mục tiêu của riêng mình.

Đang gây quỹ

Ủng hộ cho GiveNow.vn

7.5%
22.500.000đ
với mục tiêu 300.000.000đ

Kết thúc gây quỹ

Chưa có dự án nào đã kết thúc gây qũy.
Scroll to top