Hướng dẫn ủng hộ

Bạn có thể ủng hộ bằng bất cứ tài khoản thanh toán điện tử nào mà mình có tại GiveNow.vn, như: Thẻ nội địa (Internet Banking); Thẻ quốc tế; Ví điện tử Viettel Money hoặc VNpay; Quét mã QR; Tiền di động (Viettel); …thông qua 5 bước sau:

BƯỚC 1: Chọn dự án

 • Lựa chọn dự án bất kỳ bạn muốn ủng hộ tại Trang chủ hoặc trang Dự án

BƯỚC 2: Chọn số tiền

 • Chỉnh số tiền bạn muốn ủng hộ
 • Chọn Ủng hộ ngay

BƯỚC 3: Chọn cổng thanh toán

 • Kích vào logo Viettel Money hoặc VNpay
 • Nhập thông tin ủng hộ
 • Chọn Ủng hộ

BƯỚC 1: Chọn dự án

 • Lựa chọn dự án bất kỳ bạn muốn ủng hộ tại Trang chủ hoặc trang Dự án

BƯỚC 2: Chọn số tiền

 • Chỉnh số tiền bạn muốn ủng hộ
 • Chọn Ủng hộ ngay

BƯỚC 3: Chọn cổng thanh toán

 • Kích vào logo Viettel Money hoặc VNpay
 • Nhập thông tin ủng hộ
 • Chọn Ủng hộ


BƯỚC 4
:
Lựa chọn phương thức thanh toán

VIETTEL MONEY

 • B1: Chọn ATM nội địa
 • B2: Nhập thông tin thẻ ATM bất kỳ của bạn: Số thẻ; Tên chủ thẻ; Tháng hiệu lực; Năm hiệu lực
 • B3: Chọn Thanh toán -> hệ thống chuyển qua tài khoản internet banking của ngân hàng mà bạn chọn để thực hiện thanh toán.

 • B1: Chọn “Thẻ quốc tế”

 • B2: Nhập thông tin thẻ 
 • B3: Chọn “Thanh toán” và thực hiện xác thực để thanh toán.

Cách 1: Sử dụng app Viettel Money và quét mã QR trên màn hình
Cách 2

 • B1: Chọn ViettelPay
 • B2: Nhập Số điện thoại và mật khẩu Ví điện tử ViettelPay -> Đăng nhập 

 • B3: Nhập mã OTP gửi tới tin nhắn của bạn

 • B4: Chọn tài khoản ví hoặc tài khoản ngân hàng liên kết

 • B5: Nhập mã OTP gửi tới tin nhắn của bạn và xác nhận
 • B6: Hoàn thành ủng hộ

Chọn phương thức khác nếu bạn có tài khoản, như:

 • Tiền di động
 • Bank Plus

Sau đó đăng nhập và làm theo hướng dẫn của hệ thống.

VNPAY

 • B1: Chọn “Thẻ ATM và tài khoản ngân hàng
 • B2: Chọn ngân hàng mà bạn có bằng cách kích vào logo tương ứng

 • B3: Nhập thông tin thẻ ATM hoặc Số tài khoản
 • B4: Chọn Xác thực
 • B5: Hệ thống chuyển bạn qua Internet Banking của ngân hàng để thực hiện thanh toán.

 • B1: Chọn ” Thanh toán quét mã VNPAY”

 • B2: Mở app ngân hàng -> Chọn mục quét mã QR -> Quét mã trên màn hình -> Thanh toán theo các bước của ngân hàng.

(Nếu mở bằng di động: Lưu mã QR -> Mở app ngân hàng -> Chọn mục quét mã QR -> Tải ảnh mã QR lên -> Thanh toán theo các bước của ngân hàng)

 

 • B1: Chọn “Ví điện tử”
 • B2: Mở Ví VNPAY và quét mã QR 
 • B3: Xác nhận và thanh toán

BƯỚC 5: Hoàn thành ủng hộ

Scroll to top