...
Nguyen van Khanh

Đang gây quỹ

Khám phá các dự án dành riêng cho bạn và những đề xuất đúng sở thích của bạn.

Ủng hộ cho GiveNow.vn

0.7%
200.000đ
với mục tiêu 30.000.000đ

Kết thúc gây quỹ

Khám phá các dự án dành riêng cho bạn và những đề xuất đúng sở thích của bạn.

Đã ủng hộ

Khám phá các dự án dành riêng cho bạn và những đề xuất đúng sở thích của bạn.

Học bổng Nhịp cầu Trí Thức

11.3%
1.700.000đ
với mục tiêu 15.000.000đ

Ủng hộ cho GiveNow.vn

7.1%
21.400.000đ
với mục tiêu 300.000.000đ
Scroll to top